Indigo Kinderen Lichtring
De Indigo Kinder Lichtring is vooral in Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland www.indigokinder.de en Amerika www.indigochild.net actief. Op het internet bieden wij veel informaties, addressen en artikelen voor ouders, leerkrachten, artsen, therapeuten en anderen die met kinderen leven en werken.

Duitse HomepageDie nieuwe kinderen zijn gearriveerd.

Het valt steeds meer mensen, vooral ouders en leraren op, dat de kinderen anders zijn en sich anders gedragen. Het lijkt wel of de kloof, die er altijd wel tussen de generaties is, dit keer groter is en wij, als collectief, de kinderen meer ruimte en aandacht moeten geven om in onze samenleving hun plaats te kunnen vinden om zich te ontwikkelen. Veel kinderen tonen bijzondere gedragspatronen als para-normaliteit of hyperintelligentie. Zijn fijngevoelig, intuitief, hebben veel liefde voor de mensen, de dieren en de natuur of tonen tekenen van hyperactiviteit, ADD of dyslexie en worden van velen als lastig, ongemakkelijk, a-normal, niet goed opgevoed, rebellisch, opstandig en niet geinteresseerd "bevonden".
Hoewel onze hectische, materialistische, mental georienteerde samenleving eigenlijk intuitie niet echt toelaat, is het interessant te zien dat deze kinderen toch proberen sich van hun gevoelens en intuitie te laten leiden. Toch komt het te vaak voor dat ze niet herkend worden, dat hun eigenschappen niet aangenomen worden. Ze dwingen vaak hun ouders, leerkrachten, therapeuten en anderen tot aan hun eigen grenzen te gaan. Dit resulteert vaak in onharmonische toestanden en onnodige maatregelen. Vaak voelen de kinderen zich tussen de volwassenen en ook tussen de kinderen eenzaam, niet echt begrepen en ten onrechte behandeld, wat wederom tot nog grotere complicaties voert. Hun intuitie, hun instelling, hun gaves en hun capaciteiten zorgen ervoor dat de indigo kinderen of de nieuwetijdskinderen het leven heel anders betrachten en ervaren als wij het doen. Dat ze vaak niet begrepen worden kan grote invloed op hun gedrag hebben en ertoe leiden, da ze zich dan ook vaak niet op hun gemak, niet beschermd of geliefd voelen.

Carolina Hehenkamp, de oprichtster van de Indigo Kinder Lichtring, heeft deze websites voor en over de nieuwe generatie gemaakt, die sinds herfst 1999 in Duitsland aktief is en tot doel stelt een groot internationaal network te vormen. De wens van dit network is:
1. om alle betroffene over diverse zeer uiteenlopende themas, die mit deze nieuwe generatie te maken hebben te informieren.

2. om ouders te helpen therapeuten, scholen, kindergarten, artsen, andere ouders, etc. te leren kennen.

3. om de kinderen en jeugd een platform te bieden voor "intercommunicatie", zowel online b.v. in e-groups (email groepen) of een chatroom of door onderlinge uitwisseling van adressen of brieven, of door vragen te stellen in het gastenboek.

Opklaring, moed tot eerlijkheid en openheid, met elkaar over de beleefde ervaringen praten of schrijven zijn een "must" om deze kinderen en onszelf de mogelijkheid te geven in deze wereld gelukkig, niet te eenzaam en sterk te zijn. Davoor gaan wij!! Sluiten de "wetende" ouders zich van de anderen af, blijven we altijd in het zelfde kringetje draaien en kan deze speciale generatie zeer ontwikkelde zielen ons niet werkelijk verder helpen. En hiervoor zijn zij op de aarde gekomen!
Integerheid, eerlijkheid, openheid, dicht bij jezelf staan, het goddelijke leven, harmonie und pure liefde zijn hun geboorterecht en dit zouden ze ook ons weer terug willen geven.


In Liefde
Carolina HehenkampHeel veel jonge kinderen en toekomstige baby’s zijn nu nieuwetijds-kinderen, sterrenkinderen en indigokinderen.
van Joke

Bij het readen op hun foto’s komen wij in zo’n geval heel mooi geestelijk licht tegen in hun aura. Dit schijnt dan prachtig op en vaak zien wij een directe verbinding vanuit dit licht met de hogere lichtwerelden. Ik zie dan dat er in de geest contacten worden onderhouden. Om het hoofd van een nieuwetijdskindje ziet het er ook anders uit. De aura staat veel wijder open en is een grote, soms paarse, spirituele antenne, die alle gedachten uit de omgeving direct binnen krijgt. Gedachten bijvoorbeeld van papa en mama of van bezoekers. De beelden die deze volwassenen bij hun gedachten hebben komen vaak ook rechtstreeks nog eens binnen. De nieuwetijdskinderen hebben zo’n open geestelijke aura omdat het in de lichtwerelden van waaruit ze geïncarneerd zijn, ook open kon staan. Daar waar alleen maar licht, liefde en positieve intentie voor elkaar heerste, was het uiteraard ook veilig alles op te vangen. Soms zie ik op de foto van een nieuwetijdskind dat het gekomen is om de oude structuren van deze maatschappij om te gooien, zodat de mensheid veel meer vanuit haar invoelend vermogen zal organiseren, dan vanuit strakke regels voor iedereen. Veel te vaak nog loopt zo’n kindje die voor deze moeilijke taak is gekomen, tegen heel veel problemen aan op school. Het kind functioneert er niet. Is intelligent genoeg, maar niet geïnteresseerd, niet geconcentreerd, heeft aanpassings- en gedragsproblemen. Dit komt omdat het kindje alles heel anders ervaart en opneemt. Veel meer vanuit de rechterhersenhelft. (Daarover zo meer) Als er op school nu onderwijskrachten zijn die intuïtief mee kunnen voelen en denken met het kind, de lesopzet wat aan kunnen passen naar de behoefte van het kind, in plaats van vasthouden aan de oude regelcodes, dan wordt het makkelijker. Niet alleen voor dit kind, maar ook voor alle volgenden.

(intuïtieve) Ouders en school zullen zich langzaam richten naar de andere nieuwe tijds manieren van functioneren, naar andere leerbehoeftes en andere leer- en opvoedingsmethodes. De maatschappij ziet er straks heel anders uit en deze kinderen moeten heel het oude school- en maatschappelijke instituut helpen omgooien. Het is beslist niet zo dat ze door hun licht en gaven nu ook een leuk leven zullen hebben. Integendeel; ze offeren voor ons heel wat op door een voorloper, een eerste omvormer te zijn. Onze maatschappij is gebaseerd op een patriarchaal (mannelijk) functioneren. Het gaat dan vaak om afspraken, presteren, actie, logisch denken en daden. Na duizenden jaren gaat onze maatschappij voor het eerst weer matriarchaal (vrouwelijk) worden. Als dat straks zover is, het gaat veel sneller dan we denken, dan vangen ook wij steeds meer gedachten van elkaar op en denken we veel meer in beelden. Ons aanvoelend vermogen is dan veel groter. Er is veel meer liefde en openheid voor elkaar en het algemeen belang. We kunnen niets meer verborgen houden voor elkaar. Lelijke gedachten en gevoelens vallen door de mand. De mensen die zich hiervan niet leren ontdoen de komende jaren, zullen in de derde dimensie achter blijven. De rest van de mensheid gaat samen met de nieuwetijdskinderen die ons voorgaan, over naar een geheel andere leefwijze dan nu, over van de vierde naar de vijfde en zesde dimensie van éénheidsbewustzijn.

De nieuwetijdskinderen van nu zijn vaak niet in staat alle directe opdrachten uit onze derde dimensie op onze manier aan te pakken omdat zij zelf uit de 5de en hogere dimensies komen. Als wij bijvoorbeeld zeggen; “lees jij die regel eens voor”, dan zien ze in onze aura direct waarom wij dat willen (er komt niets van dat kind terecht als we niet meer oefenen) , hoe wij ons voelen (ik heb eigenlijk geen geduld meer en rode auravlammen schieten uit mijn hoofd) en tegelijkertijd krijgen ze bij hetgeen ze lezen ook nog eens beelden door. Op dat alles zouden ze willen reageren. Terwijl je weet dat je met een heel intelligent kind te maken hebt, kun je maar niet begrijpen waarom het de opdracht niet direct kan uitvoeren of zich niet lijkt te concentreren. Maar ondertussen heb jij er geen idee van hoeveel beelden het kind binnen krijgt. Hoe akelig misschien die opdringerige rode auravlammen aanvoelen. Zoiets is het kind uit de hogere lichtwerelden niet gewend. Het heeft aanpassingsmoeilijkheden. En zulke dingen gebeuren heel de dag door in het kind zijn omgeving. De mensen uit de derde dimensie (onze maatschappij) krijgen nog niet de helft mee van wat het kind oppikt aan beelden, gevoelens en informatie. Het ontgaat ze omdat ze nauwelijks weten van het bestaan.. Als het allemaal lukt en de eerste ascension (verlichtings-)golven onder de mensheid plaatsvinden, dan komt er op korte termijn zoveel meer Licht op aarde en in het gewone leven, dat de nieuwetijdskinderen op deze verhoogde trilling veel gemakkelijker verder kunnen gaan en toe kunnen komen aan hun eigen levensopdracht. Er zal dan een belangrijke fundering zijn gelegd waarop zij met geheel nieuwe mogelijkheden, verder zullen gaan. Ook zijn er op aarde bepaalde (jong) volwassenen die hier absoluut niet konden aarden, waarvoor dan het leven plotseling makkelijker zal worden. Ook zij zullen samen met de nieuwetijdskinderen een andere maatschappij helpen maken.

Omgekeerd heeft een kind, komende uit de hogere dimensies, waar veel meer harmonie, liefde en éénheid heerste, geen idee hoe het moet omgaan met alle toestanden, stress, zorgen en in hun ogen, onzinnige regels. Deze kinderen hebben geleerd dat het belangrijk is met hun mooie, harmonieuze en goede gevoelens voor anderen te werken. Ze hebben geleerd met hun Grote Geest, hun leiderschap met verantwoording voor het Geheel, te werken. Ze handelen en voelen voor elkaar en ondersteunen zo het Geheel. En nu moeten ze op school zaken leren waar ze niets aan hebben. Wat heb je aan presteren, aan dualiteit denken voor een op concurrentie gerichte maatschappij? Ze zijn soms juist gekomen om anderen te leren hun medemensen te helpen, door hun behoeftes te “zien”. En ieders behoeftes zijn verschillend en kunnen niet ingevuld worden d.m.v. vaststaande structuren en regels die voor iedereen gelijk zijn. (patriarchaal) Maar zo willen wij het wel in de derde dimensie. Deze kinderen komen naar onze wereld om ons te helpen te leven zonder alle regels die geen eenheidsbewustzijn of gevoel toelaten en geen individuele aanpassingen. Deze kinderen komen de oude structuren omverwerpen. Het is heerlijk dat er nu zoveel in de openbaarheid komt over nieuwetijdskinderen. Want zo leggen ouders, therapeuten en scholen ervaringen en positieve aanpak bij elkaar. Zo kunnen we op korte termijn al veranderingen verwachten op school en thuis. Als maatschappij worden we “gedwongen” ons intuïtief op te stellen. We zullen leren van deze kinderen. En als voor de komende golf kinderen de maatschappij genoeg aangepast is (nog ongeveer 3 jaar) , dan kunnen deze kinderen gemakkelijker de jong-volwassenen worden, die de nieuwe geestelijke leiders van onze wereld zullen zijn. (Omdat wij ons zullen proberen aan te passen aan hen, zullen ze met minder gedragsproblemen en aanpassingsmoeilijkheden door hun jeugd heen komen.) Ze zullen ons vooruit helpen naar een wereld van vrede die voor elkaar het beste wenst.

Persoonlijke ervaringen
Onlangs kwam er een moeder met een klein kindje in de wandelwagen die helemaal onder de huiduitslag zat en overal wondjes had omdat hij zich krabde door de verschrikkelijke jeuk. ‘S nachts kon hij er niet van slapen zei de moeder en zij en vader dus ook niet. Het jongetje was 2 jaar, ze hadden al allergietesten laten doen, homeopathische middelen gebruikt en zalf op hormoonbasis gekregen van een huidspecialist welke ze liever niet gebruikten, kortom niets hielp genoeg en allergisch was de kleine Peter niet. Na heldervoelend en helderziend naar Peter zijn nieren, blaas-, long- en darmsysteem (uitscheidingsorganen welke te maken kunnen hebben met huidproblemen) te hebben gekeken, was het op readingsniveau zichtbaar dat er in het nier-blaassysteem veel afvalstoffen zaten. Maar dat de oorzaak in de buitenste auralagen zat en niet in het lichamelijke. Kruipend in de innerlijke belevenis wereld van Peter voelde ik zelf hoe hij de stemming en onzekerheden tussen zijn vader en moeder haarscherp aanvoelde, alle gedachten en gevoelens van zijn ouders, maar ook van anderen nam hij als zware energiewolken in zijn eigen aura op. Met andere woorden; Peter nam alles om hem heen heldervoelend op. Al deze energie en informatie kon hij natuurlijk met zijn kinderverstand niet verwerken en daardoor niet naast zich neerleggen. Omdat hij niet bij machte was zijn psychische aura af te sluiten of te zuiveren van al deze indrukken, ging het over in zijn lichaam en ontstonden zo de huidproblemen. Om zijn aura te beschermen en te aarden kreeg hij een labradorietje mee, welke hij met een speldje aan de binnenkant van zijn hemdje droeg. Daarnaast kreeg hij *Crab Apple-druppeltjes mee om het lichaam, de emotionele en psychische aura te reinigen en verder groene leempoeder tegen de jeuk. Na 9 dagen zag ik ze weer terug en hoorde ik dat Peter en zijn ouders weer goed sliepen en dat Peter’s huidje weer rustig was geworden. *Crap apple druppeltjes zijn natuurlijke bachdruppeltjes gemaakt van bloemen. Labradoriet is een geneeskrachtige steen die de aura beschermt tegen negatieve invloeden van omgevingsspanningen of ziekte. Verder werkt de steen goed bij lichamelijke en geestelijke vermoeidheid en is een auraheler.

ADD/ADHD-kinderen
Problemen van ADHD-kinderen lijken meestal veel op dat van nieuwetijdskinderen. Soms heeft het inderdaad ook kenmerken van nieuwetijdskinderen. Vaak is er ook sprake van een groot invoelend vermogen. Maar lang niet altijd zijn de ADHD-kinderen ook nieuwetijdskinderen. Vaak wordt dit dan ook door elkaar gehaald. Als een kind verandert, moeilijk en lastig wordt, gedrags- of concentratieproblemen krijgt, of de schoolresultaten achteruitgaan, is er soms sprake van een Attention Deficit Disorder/Attention Deficit Hyperactive Disorder. Of te wel ADD/ADHD. Soms gaan alle schoolresultaten achteruit, soms alleen specifieke vakken. Een ADD/ADHD-kind hoeft geen bepaalde gave of hogere zieletrilling te hebben zoals bij nieuwetijdskinderen. Geregeld krijgen we in onze praktijk foto’s waarop we invoelen en helderzien en aan kinderen en ouders advies uitbrengen over hetgeen we tegenkomen. Bijna altijd zien we een oorzaak in het innerlijk van het kind. Dit kan gaan van vorige levensinvloeden tot zich ongelukkig voelen over een situatie van nu, of niet goed in de aarding zitten.

Maar ook kunnen fysieke factoren een oorzaak hebben, zoals een tekort aan een bepaald sporenelement of mineraal. Dat het kind deze niet voldoende opneemt heeft mede een innerlijke oorzaak waar ook naar gekeken dient te worden. Maar tekorten aan belangrijke vitamine, mineralen en sporenelementen laten bij kinderen kenmerken zien als impulsiviteit, hyperactiviteit, slechte reactietijd, hun aandacht niet bij hun werk kunnen houden, slecht slapen, enz. We weten dat het meeste voedsel tegenwoordig groeit op grond dat met chemicaliën bewerkt is en deze resten zitten in ons voedsel. Daarnaast eten heel wat kinderen “snelvoedsel” met conserveermiddelen en andere additieven. Tel het patatje met frisdrank hierbij op, de kleurstoffen en snoepjes en niet meer steeds voldoende fysiek in beweging zijn. Als daarbij dan een geestelijke oorzaak komt waardoor het kind niet meer lekker gaat, is er niets meer aan reserve in het systeem dat dit kind lichamelijk, emotioneel en geestelijk kracht kan blijven geven. De wetenschap kent ook nog niet alle antwoorden. Waarschijnlijk hebben bepaalde mineralen het vermogen om de zenuwimpulsen te helpen om de juiste delen van de hersenen en het lichaam beter te bereiken. Een bepaald synoptisch niveau in de zenuwuiteinden kan een verandering in de chemische huishouding en daarmee in de hersenstofwisseling en huishouding bewerkstelligen. In elk geval is het opmerkelijk dat negatieve kenmerken gereduceerd kunnen worden door voedingssupplementen. Maar normaal gesproken moet het lichaam zelf in staat zijn de mineralenhuishouding redelijk te houden.

Daarom is het vaak ook goed om naar de innerlijke wereld van het kind te kijken. Soms kun je al veel meer concentratie en kalmte laten ontstaan door het innemen van de juiste Bach-bloesem-remedie. Dergelijke middelen werken vooral op de psyche en het gevoelsleven in. Als dat weer oké is kan het lichaam weer alle daaraan gebruikte energie terugkrijgen. Als ouders is het ook belangrijk te weten dat deze kinderen extra gevoelig kunnen reageren op synthetische kleding, op veel elektra apparatuur, bij het bed en op negatieve aardstralen. Eigenlijk mede omdat ze niet meer voldoende weerstand hebben. Zet daarom voor de juiste ionenhuishouding in huis zo vaak mogelijk een raam of deur even open en brandt zuivere etherische olie. Voor rust denk je aan lavendel-, sandel- of dennenolie. Voor concentratie aan citroenolie. Vaak helpt het dragen van een fluorietsteentje ook heel goed.

Iedereen is bijzonder
Als je een nieuwetijdskind bent, ben je in zielezin mogelijk wel verder ontwikkelt, maar dat betekent niet dat je op het niveau van de persoonlijkheid gezien of behandeld moet worden als een bijzonder iemand. Ieder kind, of je nu nieuwetijdskind, ADHD-kind, een gevoelig kind of een “gewoon” kind bent, je verdient allemaal liefde en respect.

Toegespitst advies
Als je een advies wilt precies toegespitst op het innerlijk en aura van jouw kind, dan kun je ons even bellen of schrijven en vragen hoe dat in z’n werk gaat.

Resultaat;
Na (foto-) healing en/of begeleiding d.m.v. Bachbloesem-remedie en edelsteentherapie, melden ouders regelmatig dat hun kind liever en rustiger is, dat het beter gaat op school en met vriendjes. Het meest opvallende is de zichtbare verandering in het gedrag. Van overactiviteit of veel te mat, naar een normaal niveau. Onze conclusie luidt dan ook om therapie of begeleiding zowel vanuit de lichamelijke invalshoek (b.v. mineralen) als ook vanuit de geestelijke invalshoek te starten. (b.v. healing, reading of Bachbloesem remedie)

Maartje
Maartje was als klein kind vooral heel zacht en lief. Ze zag er altijd zo teer uit en had nooit zoveel te vertellen. Daar in tegen nam ze alles altijd heel aandachtig op. En we merkten wel dat ze alles wat ze zag ook helemaal doorvoelde. Ze was hierdoor een aandachtig en serieus kind, die zich nooit ongeremd liet gaan. Ook het eten had altijd veel problemen gegeven. Maartje is nu 11 jaar en uitgegroeid tot een tenger en mooi meisje. Pas het laatste jaar hebben we over nieuwetijdskinderen gehoord en het zou mij als moeder niets verbazen als Maartje ook een nieuwetijdskind is. Want vanaf kleins af aan heeft ze heel geregeld buikpijn. Zo erg zelfs dat ze in bed kruipt en niet meer naar school kan. We zijn al zo vaak naar de dokter geweest en dan kreeg ze weer tabletjes mee, maar die hielpen eigenlijk nooit wat. Meestal was het na een paar dagen dan wel weer vanzelf over. Uiteindelijk hoorde ik in Het Geschenksteentje, dat Maartje spanningen van anderen overnam en daardoor buikpijn kreeg. En inderdaad, als ik ging doorvragen, wist Maartje soms ook aan te geven met welk meisje er wat was. Nu ga ik er beter op letten en merk ik ook dat ze reageert op haar zusje en op ons als ouders. Als zij zich goed voelt gaat het meestal ook niet lekker met ons. En als Wouter, mijn man, soms te veel stress van zijn werk mee naar huis neemt, lijkt Maartje dat op te nemen. Ze wordt steeds lustelozer, hangerig en wil niet meer eten. Na een poosje klaagt ze dan ook weer over buikpijn.

Maartje heeft nu Bachbloesemdruppeltjes gekregen en een tijgeroog-steentje om haar aura beter te beschermen. Eerst wilde ze de druppels alleen innemen als ze buikpijn kreeg, maar nu ze zelf ook meer duidelijkheid heeft over de oorzaak, neemt ze ze eerder in. Ze weet nu wanneer ze weer wat overneemt van iemand anders en kan zo haar buikpijn of lusteloosheid voorkomen. Een leuke bijkomstigheid van de tijgeroog, die ze altijd op haar zonnevlechtchakra draagt, is dat ze veel meer zelfvertrouwen heeft en ook actiever, levenslustiger is geworden. Voor de problemen is het nu niet meer nodig, maar Maartje en ik willen toch wel een keer een nieuwetijdskindreading laten doen om te horen of Maartje echt een nieuwetijdskind is en ook met een bepaald doel gekomen is mischien. En ook willen we weten of we elkaar al eens in een ander leven hebben ontmoet. Maartje denkt van wel. Ik ben benieuwd. Maartjes moeder.

Zieledoel
Vaak reageren kinderen met een bepaalde klacht of een bepaald gedrag op hun ouders. Zeker als ze juist voor hen zijn gekomen op aarde. Net als in het verhaal van Maartje weet het kind vaak niet waarom het zich zo gedraagt. Het weet niet dat het energie overneemt. Ook niet als het een nieuwetijdskindje is. In de persoonlijkheid is vaak het zieledoel niet meer duidelijk. Maar wel voor de ziel zelf. De zieletaak zit in het bovenbewustzijn en meestal wordt dit ‘s nachts dan weer actief. Voor de zieletaak krijgt het kind uit de lichtwerelden ‘s nacht dan ook directe ondersteuning. De lichtwereld is overdag ook wel bij het kind, maar is dan meer op afstand en niet direct waarneembaar. Een kind dat voor zijn zieletaak bij bepaalde ouders gekomen is en hen wil helpen zich meer te openen voor het licht en de liefde, zal vaak met problemen reageren en hier net zolang mee door gaan tot de ouders zich veranderen. Omdat het kind en de ouders, met hun verstand, van deze bedoeling niet op de hoogte zijn, kan het soms heel lang duren voordat ouders zich anders, zachter, liefdevoller kunnen opstellen in het leven. Al die tijd gaat het nieuwetijdskind, meestal onbewust, door met problemen te veroorzaken of anderszins. Net zolang tot ouders meer inzichten in zichzelf en in hun reacties op anderen krijgen. Het kind offert zich dus als het ware op en ervaart zelf lijden in de persoonlijkheid doordat het spiegelt. Maar het lijden is niet in de ziel van het kind. Dat kan dit alles dragen. Het heeft ervoor gekozen en kan ertegen. De ziel heeft reeds zo een hoge ontwikkeling dat het altijd in het licht kan blijven.

Verschillende zieletaken
Een nieuwetijdskind kan net als anderen kinderen naar de Aarde komen om wat te leren voor de persoonlijkheid. Bijvoorbeeld meer samenwerking of meer zelfvertrouwen. Het kan ook zijn dat een nieuwetijdskind dit alles al lang geleerd heeft en alleen maar komt voor de zieletaak. Soms zijn er ook nog karmische stukjes uit te werken, of zijn er karmische banden met bekenden die nog opgelost moeten worden. Dus ook bij nieuwetijdskinderen zien we gradaties van ontwikkelingen en mengvormen. Als het kind niets meer hoeft af te maken op aarde, vrij is van karma en zuiver komt voor de zieletaak dan komt het uit nog hogere dimensies. Zieletaken kunnen heel verschillend zijn. Om te kunnen kijken naar een zieletaak, ga ik op readingsniveau mee terug met de ziel, tot ik mij in de sfeer bevind voordat de ziel gaat incarneren in dit leven. In deze “hoge” lichtsfeer zie ik de ziel dan soms samenwerken met een collectief van anderen zielen. Soms voor de aarde, soms anders. Ik kan dus zien (als het mag van de ziel) wat hij of zij daar doet en welk bewustzijn hij draagt.

Dan ga ik in mijn reading naar het moment dichterbij de aardse incarnatie en dan zie ik, of vraag ik de ziel, wat hij wil doen of leren in het dit leven. Soms merk ik dan dat een ziel de ouders wil komen helpen, soms de maatschappij of de plantenzielen. Er zijn heel veel mogelijkheden. Maar vaak is er een verband met de taak die de ziel aan gene zijde ook op zich had genomen. Waarneer de ziel dan dichter bij het moment van incarneren komt, voel ik dat hij door dichtere sferen zakt en steeds wat van al het heldere weten, het licht achter zich moet laten.

Pas in de laatste sfeer, alvorens tot deze incarnatie te komen, voel ik dat er ook andere doelen mee gaan trekken. Zo kan bijvoorbeeld de nieuwe moeder “trekken” omdat er nog samen karma af te werken is. Of merk ik dat er een angst en zwakte aan de ziel gaat kleven, die hij mee gaat nemen, om uiteindelijk in de persoonlijkheid van het toekomstig leven meer zelfvertrouwen te leren. De angstige onzekerheid is dan wat uit vorige levens nog niet verwerkt was.

Regenboogkristallen
Regenboogkristallen kunnen alle gevoelige mensen, volwassen of kind, positieve energie geven en hoger bewuste verbindingen met de sfeer waar vanuit hun ziel geïncarneerd was. De regenboogkleuren in je kristal brengen energie van de engelen en de lichtrijken waar je vandaan komt. Zo ben je nooit meer alleen en weet je van binnen duidelijker dat je hier bent om de mensen te helpen hun hart ook zo licht en blij te maken, als je dat zelf kunt wanneer je je herinnert hoe het in het licht was. Je kunt ze bestellen door €10,- in een envelop te sturen, daarbij je retouradres te vermelden met “regenboogkristal”

Nieuwetijdskinderen komen in groepen

Deze kinderen van de nieuwe tijd dragen zo’n hoge lichtkracht dat zij als vanzelf de energietrilling van hun omgeving en van de mensen in hun omgeving verhogen. Hierdoor kunnen bijvoorbeeld vader en moeder zich bewust worden wie zij zelf in werkelijkheid zijn. Ze belichten als het ware je normen en waarden zodat je helder kan zien welke normen en waarden je dienen en welke je belemmeren jezelf te zijn. Bijvoorbeeld anderen helpen ten koste van jezelf. Dit maakt het dan mogelijk om die belemmerende normen en waarden los te laten en meer ruimte te maken voor Liefde, Wijsheid en harmonie. Het zijn hele krachtige zielen en daarbij ook heel gevoelig. Ze voelen als het ware direct wat er in je leeft, soms nog eerder dan dat jij het voelt. Ze reageren dan direct door zich naar deze gevoelens te gaan gedragen. Dus wat ze eigenlijk doen is jouw onverwerkte emoties spiegelen (belichten) zodat deze bewust worden en dat je ze dan kunt transformeren/loslaten. Soms door boos te worden op je kind. Dus ze zijn ontzettend confronterend en dat is wat wij zo moeilijk vinden aan Nieuwetijdskinderen. Hoe moeilijk het soms ook is, onthoudt en wees dankbaar wat ze ons komen brengen, namelijk onze ware Zelf!!

Nieuwetijdskinderen en het groter Geheel
Het voorgaande stukje ging over wat nieuwetijdskinderen in hun directe omgeving komen brengen. Hetzelfde gebeurt op een groter niveau voor de gehele mensheid en onze Moeder Aarde. Zoals ik al zei incarneren nieuwetijdskinderen in groepen. Ze zijn onderling sterk verbonden, ook met hun begeleiders/gidsen die hen helpen met hun taak. Ze worden verdeeld over de aarde geboren. Door hun onderlinge verbondenheid creëren ze een netwerk van lichtkracht die ze verankeren in de aarde alleen al door hier te zijn. Dit netwerk van hun verhoogt dan weer de trilling van de mensheid en Moeder Aarde. Zo helpen nieuwetijdskinderen de bewustzijnslagen van de gehele mensheid en Moeder Aarde te transformeren. Voor mij zijn de nieuwetijdskinderen een Goddelijk geschenk, die ik met hart en ziel en zo goed als ik kan zal begeleiden.

Joke is Eigenares van Het Geschenksteentje
(Kristalwinkel, praktijk en spirituele geneeswijze, opleidingscentrum, camping en chakrabezoekerstuin)

U kunt bij haar boeken over de Indigo Kinderen / Nieuwetijdskinderen bestellen
Ruiten A Kanaal 26 9566 TL Veelerveen (Z.O. Gr)
Tel 0597 541539 contact@geschenksteentje.nl
www.geschenksteentje.nl
Nieuws over die Nieuwetijdskinderen en de Wereld in SPIRIT OF MA'AT

Lijst met aktiviteiten in Nederland en Belgie

Links Nederland